гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

За извънреден труд на официален празник се плаща четворно По въпроси относно извънреден труд и работа през официалните празници Върховният касационен съд приема, че когато работник/служител работи в повече от законоустановеното работно време за длъжността, това се отчита като извънреден труд. Положеният труд в събота и неделя не се счита за извънреден, ако по график даденото лице трябва да бъде на работа през тези дни. В тежест на работника е да установи извършването на извънреден труд, като са допустими всички доказателствени средства. В тежест на работодателя е да докаже заплащането на извънредния труд, ако такъв е положен, като са допустими писмените доказателства и съдебните експертизи. Ако се установи, че с оглед приложимите за случая правила е положен извънреден труд и той е останал неплатен, съдът следва да присъди възнаграждение на основание чл. 150 от КТ. В допълнение, във всички случаи на работа през официалните празници положеният труд се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото възнаграждение. В теоретични разработки се поддържа, че когато работник/служител е извикан на работа в почивен за него ден, който е и официален празник, работодателят дължи удвоено възнаграждение за извънреден труд и удвоено възнаграждение за труд през деня на официален празник, т.е. трябва да заплати трудово възнаграждение в четирикратен размер.