гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Как да си съберете неполученото трудово възнаграждение?


Седем дни забавяне от страна на работодателя да ви изплати дължимо трудово възнаграждение е достатъчно, за да можете да предявите своите вземания по съдебен ред. Не се бавете да потърсите своите права! Ние от НАРС имаме грижата. Практиката да не се плащат в срок и в пълен размер дължими трудови възнаграждения често е последица именно от липсата на активност у наетите лица. Неплащането на заплати говори или за нисък приоритет в отношението към работещите, или за затруднения и неплатежоспособност. И двете са от естеството да доведат до несъбираемост на изработеното от вас. Случва се недобросъвестни работодатели да източват умишлено активите на своите предприятия, за да не платят натрупаните дългове. Най-прекият юридически път е да заведете дело, след като поканите работодателя да ви плати незабавно чрез писмо с обратна разписка. Ако много работници/служители при същия работодател не са получили дължимите им възнаграждения, можете да заведете колективен иск и да засегнете цялото предприятие. Ако има опасност работодателят да се окаже неплатежоспособен, можете да поискате от съда да наложи обезпечение за вашите вземания върху имоти, автомобили, стоки и инвентар на работодателя. Ако е започнало производство по несъстоятелност, възможностите ви за събиране на вашите трудови възнаграждения рязко намаляват. При това положение имате едномесечен срок да заявите желанието си да ползвате Фонда за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Важно е да знаете, че не можете да претендирате вземания, които са били изискуеми преди повече от три години.