гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Кои сме ние

Независимият алианс на работниците и служителите е неправителствена организация в обществена полза, създадена, за да защитава трудовите, социални и интелектуални права на своите членове, полагащи труда си в частния и в публичния сектор.

Акцент в дейността на сдружението е разглеждането и разрешаването на индивидуални казуси и спорове между работодател и служител и персонален подход към всеки от членовете на алианса. Това ни отличава от останалите организации – вниманието ни е насочено към отделния служител, на когото предлагаме адекватно решение по проблем, възникнал на работното му място и го защитаваме с всички позволени от закона средства и способи.

Организацията се стреми да защити правата на работниците и служителите и да им гарантира сигурност и спокойствие на работното място, независимо дали се касае за държавно, общинско или частно предприятие.

Всеки заинтересован може да потърси компетентната помощ на специалистите от сдружението, без значение от сферата на дейност, в която е зает или от размера на компанията, в която работи. Членовете на алианса получават безплатна помощ по въпроси, касаещи социалните и осигурителни права, заплащането на труда, техническата безопасност и охраната на труда.

Алиансът работи и в посока повишаване на правната култура на гражданите, като организира курсове, обучения и семинари, издава брошури и провежда информационни кампании.

Чрез партньорски организации, алиансът съдейства на останалите без работа членове да открият своето ново работно място, както и да се преквалифицират в нова професия и да добият нови знания и компетентности.