гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Медиация

Медиацията е алтернативна, извънсъдебна форма за решаването на спорове между страните, при която чрез трето, неутрално лице ( медиатор ), се търси взаимно приемливо за засегнатите страни споразумение. Това е все по-често използвана форма за решаване на трудови спорове, тъй като участниците в нея са там доброволно, дискутира се в приятелска атмосфера и се търси печелившо и за двете страни решение. Процедурата е кратка, пести време, провежда се в удобно за страните време, а разговорите и споразуменията са поверителни.

Алиансът на работниците и служителите работи с доверени специалисти медиатори, които са на разположение на всички членове на сдружението. Тяхната роля е да посредничат между страните в конфликта, като изяснят причините за спора, проследят интересите и на двете страни и насочат дискусията към разрешаване на казуса по добронамерен и удовлетворителен и за двете страни начин.

Нашите специалисти често препоръчват медиацията като начин за разрешаване на трудови спорове, защото тя запазва и възстановява отношенията между страните и е много по-кратка и стегната процедура.

Стъпките за провеждане на медиация са само няколко:

- Сключва се споразумение за провеждане на медиация, което описва начините и условията, при които тя ще се проведе;

- Следват конкретните сесии – индивидуални с всяка от страните, последвани от общи. Страните се стремят да постигнат споразумение по всички спорни точки, но може да се получи съгласие и само по един от въпросите, предмет на спора.;

- На финала се сключва писмено споразумение;