гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Обучения и семинари


Ръководният екип на Независимия алианс на работниците и служителите  работи в посока повишаване на правната култура на гражданите, като организира курсове, обучения и семинари, издава брошури и провежда информационни кампании.