гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Проекти и инициативи

Една от основните цели на НАРС като организация, е да повиши правната култура на своите членове, като за целта инициира и организира регулярно срещи - дискусии по широк спектър въпроси от областта на трудовото право.   Най-активно присъствалите на тези събития и търсещи мнението на специалист са младите хора, които са постъпили на своето първо работно място и са се сблъскали с проблеми, на които нямат решение. Често те са започнали работа без договор или са дали съгласието си за нещо, за което не са се информирали предварително. Работодателите се възползват от тяхната неосведоменост и ги съкращават, уволняват, преназначават на по-ниска заплата.    
Като най-честа причина да се окажат в тази неизгодна за тях ситуация, те посочват незнанието или липсата на избор. Ето защо НАРС стартира кампания по информираност, като ще цели достигането до максимален брой млади хора, без разлика от степен на образование и етническа принадлежност. Идеята на тази кампания е чрез семинари, беседи, рекламни материали, младежите да запознаят с основните документи при постъпване на работа, както и какви са техните права и задължения. За целта специалистите ни са разработили различни теми, касаещи работното време, възнаграждението, видовете осигуряване, безопасността на труда и т.н. Организацията е разработила график за провеждането им и всеки заинтересован може да следи темите и датите за провеждането им в секция „Предстоящи събития“.