гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Съдебна практика по трудови дела

Как да си съберете неполученото трудово възнаграждение?
Седем дни забавяне от страна на работодателя да ви изплати дължимо трудово възнаграждение е достатъчно, за да можете да предявите своите вземания по съдебен ред. Не се бавете да потърсите своите права! Ние от НАРС имаме грижата.
повече