гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Защо да стана член на НАРС

Членуването в НАРС ви дава безплатно:

- Неограничен брой правни консултации, за да знаете как да защитите правата си;

- Неограничен брой консултации от социален характер, които касаят паричните обезщетения при       болест, инвалидност, бременност, трудови злополуки и др.,

- Неограничен брой консултации относно здравословните и безопасни условия на труд;

- Медиация с работодателите;

- Юридическа защита при дела от трудов характер;

- Съдействие чрез партньорски организации за намиране на работа;

- Подкрепа на професионалното Ви развитие чрез обучения и семинари; НАРС е инициатор и            организатор на регулярни събития и дискусии на широк спектър от професионални въпроси;

- Гаранция за коректност и професионализъм;